K již dříve představeným bezdrátovým čidlům teploty, pH, tlaku, síly a zrychlení přibyly nově další čtyři senzory měřící napětí, proud, vodivost a světlo. Více informací naleznete na pasco.cz/wireless.