Inteligentní dům je takový dům, který zajišťuje optimální vnitřní prostředí pro komfort osob prostřednictvím stavební konstrukce, techniky prostředí a řídicích systémů. Reaguje na potřeby obyvatel s cílem zvýšit jejich pohodlí, zpříjemnit jim zábavu, zaručit co nejvyšší bezpečí a snížit náklady na provoz. Komplexní řešení zahrnuje soubor činností, jejichž výsledkem je řešení inteligentního domu dle představ uživatele nejen po stránce technické, ale současně i estetické a pocitové. Realizace začíná ve spolupráci s architektem. Návrh řešení, jehož součástí je audiovizuální technika, prochází studiemi, které spojují technické možnosti a požadavky s celkovou koncepcí a pojetím interiéru. Výbava interéru je potom řešena do všech podrobností, například včetně potřebných prostupů a větracích otvorů v nábytku. Při zpracování projektu je rovněž nezbytná úzká součinnost s dalšími profesemi jako jsou elektro, slaboproud, atd. Srdcem inteligentního domu je centrální systém, který díky potřebné centrální infrastruktuře a jednotlivých aktivních prvků pomáhá automatizovat provoz domu. Ovládání a řízení celého systému je velmi jednoduché a intuitivní. Samozřejmostí je napojení a ovládání osvětlení, zatemnění do centrálního systému a navázání na vaše činnosti. Inteligentní dům umožňuje velmi komfortní komunikaci mezi členy domácnosti a v stará se o zábavu.