PROFIMEDIA patří k průkopníkům a k největším propagátorům inovativních
vzdělávacích trendů v České republice i na Slovensku. Naše aktivity se do značné míry podílejí na
směrování celého českého školství a orientují se na zavádění interaktivních metod výuky ve školách
všech typů i stupňů.

Klíčovým komplexním projektem je učebna ActivClassroom, která v sobě zahrnuje všechny
progresivní prvky interaktivní výuky - interaktivní tabule, odpovědní systémy, výukové portály a další
produkty společnosti Promethean, kterou v České republice a na Slovensku zastupujeme. Filozofii této
společnosti jsme přijali a s pomocí našich partnerů ji v souladu s trendy a potřebami našeho školství
rozvíjíme a uplatňujeme. Nikoho neudiví, že společnost Promethean vznikla ve Velké Británii, v zemi,
která se řadí úrovní svého školství dnes i historicky k velmi významným a může být vzorem i pro další,
nejen evropské státy. Navíc se nejedná pouze o obchodní společnost, neboť ve své činnosti využívá
zkušenosti velkého množství pedagogů, které zaměstnává. Své produkty tak koncipuje přesně dle
požadavků moderních učitelů a nabízí jim i kvalitní vzdělání v této oblasti.

Jsme si vědomi rozmanitostí výuky, respektujeme učební styly jednotlivých pedagogů, potřeby
žáků a studentů různého věku i vzdělávací cíle každé jednotlivé školy. Neorientujeme se jen na jedinou
správnou technologii. Zejména prakticky zaměřeným vyučujícím nabízíme také interaktivitu založenou
na experimentálním studiu přírodních zákonů. Pomocí univerzálního měřícího a vyhodnocovacího
systému firmy PASCO se studenti seznamují s fyzikou, chemií, biologií, environmentální výchovou.
Zajímavé laboratorní práce a metodiky pomáhají motivující formou studentům pochopit zákony, jež jsou
poučkami a vzorci z učebnic jen obtížně pochopitelné.

Naše společnost dbá rovněž na to, aby byla samotná dodávka a instalace techniky podpořena i
množstvím atraktivních školení, osvětových akcí, konferencí a seminářů. Jednou z nejvýznamnějších
akcí je každoročně pořádaná ActivConference, za účasti zástupců našich stěžejních dodavatelů, kterou
se zájmem navštěvují stovky učitelů.

Jsme si vědomi, že vzdělávání patří mezi zásadní dynamické oblasti lidské činnosti a vyžaduje
neustálou pozornost. Nové trendy a nápady sledujeme na zahraničních konferencích a na velkých
světových výstavách jako jsou BETT v Londýně či Worlddidac v Basileji, kterých se pravidelně
účastníme. Těchto akcí využíváme nejen k setkání s našimi obchodními partnery, načerpané inspirující
nápady se snažíme přizpůsobit podmínkám našeho školství a aplikovat je v potřebách každodenní
praktické výuky.

PROFIMEDIA s.r.o.